آیا پشتی طبی باراد را میتوان در مبلهای راحتی جلوی تلویزیون نیز استفاده نمود؟

آیا پشتی طبی باراد را میتوان در مبلهای راحتی جلوی تلویزیون نیز استفاده نمود؟ بله به راحتی می توان در مبلهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 79 بازدید

آیا پشتی طبی باراد در صندلیهای مدیریتی و اداری نیز قابل استفاده می باشد؟

آیا پشتی طبی باراد در صندلیهای مدیریتی و اداری نیز قابل استفاده می باشد؟ بله ، مدیران و کارشناسان محترم وزارتخانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 108 بازدید